Obiectivele primarului - Proicete de investitii

Proiecte in curs de desfasurare

1.“Modernizarea, eficientizarea sistemului de iluminat public și scăderea emisiilor de CO2, prin montare aparate de iluminat stradal cu tehnologii noi-LED în Comuna Manasia, Județul Ialomița”    

2. Modernizare căi de acces pietonale și trotuare în comuna Manasia, județ Ialomița"

3. „Modernizarea retelei de drumuri stradale de interes local in comuna Manasia ”

4." Amenajare parcare Sala de sport "


Proiecte propuse

1. Constructie Camin Cultural ;

2. Proiectare si executie rigole si drum str. Primariei ;

3. Construire alei cimitir

4. Proiectare si executie Platforma betonata pentru gunoiul de grajd

5. Extinderea retelei de apa potabila in comuna Manasia ;

6. Infiintarea retelei de canalizare in comuna Manasia ; 

7. Realizare trotuar pe Calea Bucuresti

8. Realizare trotuar pe Calea Brailei ;

9. Intretinere strazi in comuna Manasia ;


Proiecte finalizate

1. Reabilitare parc public in comuna Manasia

2. Achizitie utilaj pentru servicii publice.

3.Modernizare Strada Biserica Veche, tronsonul dintre str. Primariei si str.  Piata  Sfatului, L = 126  m in com. Manasia''

4. Reparatie pod peste raul Ialomita ;

5. Imprejmuire cimitir  comunal ;

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.