CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MANASIA JUDETUL IALOMITA


Cap.1 – Caracteristicile unitatii administrative teritoriale ;

1.1 - Aspecte administrative ;


Unitatea administrative – teritoriala Manasia este o localitate compusa dintr-o singura comuna: Manasia.


2.2. Asezarea geografica si relieful.


Comuna Manasia este o asezare rurala amplasata in Campia Romana de Est, in lunca Ialomitei, la 55 m altitudine, 44 grade si 43 minute latitudine

26 grade si 39 minute longitudine. Distanta fata de municipiul Urziceni este de 3 km. Este asezata in lungul soselei DN 2A Bucuresti – Constanta si DJ Urziceni – Braila, la aproximativ 60 km fata de Slobozia- resedinta judetului Ialomita invecinandu-se:

- la nord cu comuna Garbovi la o distanta de 10 km;

- la sud cu comuna Barcanesti la o distanta de 5 km;

- la est cu comuna Alexeni la o distanta de 2 km;

- la vest cu municipiul Urziceni, la o distanta de 3 km.

Suprafata teritorial-administrativa a comunei este de 3474 ha;

Suprafata agricola este de 3324, iar intravilanul este in suprafata de 150 ha.

Forma de relief – este tipica de campie, cota medie fiind de 55 m cu panta medie redusa, altitudinea scazand de la N la S. Comuna Manasia este amplasata la limita dintre campie, lunca Ialomitei si campia propriu-zisa a Baraganului.

Sectorul de lunca este situate in sudul comunei, intinzandu-se de pe partea dreapta a raului Ialomita pe o distanta de cca 3,3 km pe directia de curgere a raului Ialomita si are o latime de aprox. 2 km.Relieful luncii este realtiv uniform.Depozitele fluviatile specifice luncii sunt grosiere, chiar nisipoase in partea de amonte si mijlocii in restul sectorului, ceva mai fine in aria depresionara din partea centrala a sectorului.Panza freatica se intalneste in present la 2 – 5 m in aria depresionara.

Lunca este indiguita fiind deci aparata de inundatii si in acelasi timp drenata printr-o retea de canale de desecare care asigura eliminarea excesului de umiditati a determinat coborarea nivelului. Portiunea de lunca dintre diguri este evident supusa inundatiilor periodice si prezinta un relief mai putin uniform si depozite fluviatile de la lutonisipoase si nisipolutoase. De asemenea, este inundabila rar si o mica fasie in stanga Ialomitei in aval de comuna.

Sectorul de campie este cel mai extins si cuprinde atat o parte din terasa Ialomitei cu altitudine de 55 – 60 m cat si o parte din campul interfluvial cu altitudini de 63 – 65 m. Trecerea dintre terasa si camp se face pe nesimtite, imediat la Nord de incrucisarea soselei Manasia – Garbovi cu calea ferata incat este greu de sesizat.

Relieful campiei este foarte uniform, lipsit de crovuri cu panta generala mult sub 1 %, aparand doar mici si usoare denivelari care nu pun probleme de acumulare sau stagnare a apei.Doua vai usoare, una la limita vestica a teritoriului, alta in apropiere de limita de est strabat sectorul de campie. Aceste vai au fost utilizate ca artere colectoare ale apelor de scurgere de suprafata printr-o retea de canale de desecare distribuite pe toata intinderea campiei, fapt care a contribuit la coborarea nivelului stratului acvifer. In present adancimea panzei freatice este de 7 – 10 m pe terasa, 5 – 9 m pe campul interfluvial la marginea dinspre terasa si de 4 – 5 m in restul campiei.Toate canalele de desecare, chiar si arterele colectoare, unele mai adanci de 4 – 5 m sunt seci si nu prezinta nici vegetatie care ar indica prezenta unui plus de umiditate.


2.3. Caracteristicile climatice.

Clima specifica teritoriului este temperat continentala, aria respective apartinand tinutului climatic al Campiei Romane. Circulatia generala a aerului atmospheric se caracterizeaza prin patrunderi frecvente de aer temperat-oceanic din V si NV indeosebi in sezonul rece.

Verile sunt calde si cu precipitatii nu prea abundente care cad mai ales sub forma de averse, iar iernile relative reci uneori cu viscole puternice dar si cu perioade frecvente de incalzire.

Temperatura medie anuala este de 11 grade C, in luna ianuarie media este de – 2 grade C, iar in luna iulie media este de 23 grade C. Zilele caniculare cand temperature se situeaza intre 30 – 40 grade C sunt de peste 30 pe an. Numarul zilelor de inghet este aproximativ 100 zile pe an in timpul iernii, temperature maxima fiind de 0 grade C iar cea minima de – 18 grade C.


2.4. Reteaua hidrografica.


Comuna Manasia este situata in nord-vestul judetului Ialomita pe terasa rarului Ialomita, dezvoltata la nord de cursul acestuia.Cursul raului Ialomita este bine individualizat in cadrul luncii, albia minora avand uneori maluri abrupte.

Panta mica (0,23 %) favorizeaza eroziunea laterala si de aceea sunt frecvente meandrele si cursurile parasite in decursul timpului.

Acestea, functie de varsta au diferite stadii de colmatare.

In ceea ce priveste lunca Ialomitei, aceasta in profil tranversal, prezinta o trecere lent ape partea stanga, de la camp la lunca prin intermediul unei terase, dar pe dreapta, spre Baraganul sudic, aceasta se face printr-o denivelare de 30 – 40 m.

Din sectiunile analizate, se cantata si o discontinuitate a orizonturilor creatice catre Baraganul sudic, aceasta din urma avand gradienti hidraulici mar ice se descarca in zona de lunca.

Intre Urziceni si Cazanesti depozitele de lunca formate din nisipuri si nisipuri argiloase, permit o circulatie buna a apelor atat pe orizontala cat sip e verticala.

Suprafata totala a retelei hidrografice este de 54 ha.

Comuna Manasia are in prezenta pe teritoriul ei doua importante fronturi de captare a apei subterane de adancime, puturile existenta furnizand apa pentru sistemul centralizat al municipiului Urziceni.

Consumatorii casnici si publici din localitatea Manasia isi asigura necesarul de apa din puturi individuale, sapata pana la startul de apa freatica, apa care nu intruneste conditiile de potabilitate, in special datorita poluarii organice.

Agentii economici din localitate au gospodarii proprii de apa, bazate pe exploatarea apei subterane din adancime.


2.5. Populatia.


-numarul populatiei - 4194 locuitori

-structura demografica : 42% personae de sex masculin;

58% personae de sex feminine:.


2.6. Cai de transport.

Comuna Manasia dispune de un numar de 116 cai de transport.

Strazile din comuna situate in intravilan au o lungime totala de 26 km; -cu imbracaminte asfalt – 3 km

piatra - 23 km

Gradul de motorizare este la nivelul de motorizare al judetului .

Comuna dispune de 5 locuri de parcare amenajate pentru transport in comun si nu are acces direct la circulatia feroviara.


2.7. Dezvoltarea economica.


Suportul potential economic este asigurat de activitatea agricola reprezentata in principal de cultura plantelor si cresterea animalelor , dar si de activitati de industrie cu diferite profile de activitate.

- Activitatea de crestere a animalelor se rezuma la cresterea bovinelor, ovinelor, porcinelor si cresterea pasarilor.

La nivel de comuna activitatea industriala este reprezenta de agenti economici personae fizice sau societati comerciale care desfasoara urmatoarele activitati:

- fabricarea pulberilor metalice ( SC SEVEN GRUP SRL )

- prelucrare mase plastice (SC U.I.MASE PLASTICE SRL)

- cresterea puilor de carne in numar total de ~ 2.000.000 capete pentru 3 societati( S.C.AGROMAN COM SRL , S.C.ALCREV SRL S.C. AVICOLA FOCSANI SRL)

Serviciile de pe raza localitatii au urmatoarele profile:

- bobinaj electric

- reparatii auto

- tinichigerie auto

- frizerie

- farmacie

- tamplarie de lemn si PVC


2.8.Infrastructuri locale .


Activitatile de servicii suntreprezentate de cele din domeniul invatamantului, ocrotirea sanatatii, activitati comerciale si prestari servicii.

Invatamintul este structurat astfel:

si un numar de 300 elevi.


Ocrotirea sanatatii se desfasoara in cadrul dispensarului uman, in

care functioneaza 2 medici in cadrul a doua cabinete medicale individuale.

Cabinet medical - Dr. Popa Constanta Aurelia, sat MANASIA

  • Tel.: 0243255578

  • E-mail: doctorpopa@yahoo.com

Cabinet medical - Dr. Stanescu Rodica, sat MANASIA

  • Tel.: 0243255578


Din punct de vedere cultural comuna Manasia , detine un camin cul-

tural in care se desfasoara activitati culturale si o biblioteca scolara situata in incinta scolii noi.

Cultele sunt reprezentate de 2 biserici amplasate in doua zone dis-

tincte :

  1. zona Sat nou - Biserica Pogorarea Duhului Sfant si

  2. zona Sat vechi – Biserica Inaltarea Domnului

si

Ansamblul Conacului Hagianoff (http://www.domeniulmanasia.ro/ )


Comuna dispune de un dispensar veterinar amplasat in fosta cladire

in care a functionat moara comunala(in curs de retrocedare fostilor proprietari) , cu un singur medic veterinar.

Dotarile comunei sunt completate cu un oficiu postal, sediu politie.

Locurile de adunare si cazare a sinistratilor – Caminul cultural, scolile

si sala de sport .


Facilitati oferite investitorilor:

Terenuri fertile benefice activităţilor agricole
Reţea de gaze
Alimentare cu apă

Proiecte de investitii:

Extindere alimentare cu apă

Reabilitare parc comunal

Înfiinţare reţea canalizare
Înfiinţare centru îngrijire copii (tip creşă)
Modernizare drumuri comunale© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.